ABELCET 5 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Infectiologi - Parasitologi
aktive ingredienser: amphotericin B
laboratorium: Acino Frankrig

Suspension, der skal fortyndes til IV infusion
Kasse med 10 flasker på 20 ml
Alle former

indikation

Behandling af aspergillose og systemisk candidiasis:
- hos personer, der har udviklet nyreinsufficiens under amfotericin B defineret af:
. forhøjelse af serumkreatinin over 220 mikromol / L eller,
. lavere kreatininclearance under 25 ml / min;
- i tilfælde af eksisterende og vedvarende forringelse af nyrefunktionen defineret af:
. serumkreatinin større end 220 mikromol / l eller,
. clearance af kreatinin mindre end 25 ml / min.

Dosering ABELCET 5 mg / ml Koncentrat, der skal fortyndes til infusion IV Boks med 10 hætteglas på 20 ml

- Abelcet er en steril, pyrogenfri suspension, som kun skal fortyndes til intravenøs infusion.
- Den anbefalede dosis er 5, 0 mg / kg / dag i 14 til 21 dage. Abelcet bør indgives som en intravenøs infusion med en hastighed på 2, 5 mg / kg / time.
- På grund af de allergiske risici bør en initial 1, 0 mg testdosis indgives i langsom IV (15 min) for at vise følsomhed.
- Ved forværring af nyrefunktionen under Abelcet bør fortsættelse af behandlingen diskuteres i henhold til estimeret benefit / risk ratio. I mangel af et valideret dosisjusteringsregime foreslås det at nedsætte Abelcet doser til 2, 5 mg / kg forbigående eller midlertidigt at rumme infusioner.
- I den nuværende videnstilstand kan ingen ordning garantere både effektiviteten og sikkerheden ved behandlingen.
- Et filter kan bruges på infusionslinjen for at infusere Abelcet. Porediameteren må ikke være mindre end 5, 0 mikron.

Mod indikationer

CONTRA-angivelse af:
Abelcet er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed overfor nogen af ​​bestanddelene.
IKKE ANBEFALET:
Dette lægemiddel anbefales generelt ikke med sultoprid (se afsnit interaktioner).

Abelcet bivirkninger

Bivirkninger, som er blevet rapporteret med konventionel amphotericin B, kan forekomme hos Abelcet.
- Premedicinering (f.eks. Med paracetamol) kan anvendes til at forhindre forekomsten af ​​infusionsrelaterede bivirkninger. De vigtigste negative virkninger, der opstår, omfatter kuldegysninger, feber, kvalme og opkastning.
- Generaler:
Feber (undertiden ledsaget af kulderystelser, der normalt forekommer 15 til 20 minutter efter påbegyndelse af behandlingen), ubehag, vægttab, skylning.
- Gastrointestinal:
Anoreksi, kvalme, opkastning, diarré, dyspepsi, mavesmerter.
- hæmatologisk
Normokrom normokromisk anæmi, agranulocytose, koagulationsdefekter, trombocytopeni, leukopeni, eosinofili.
- Lokal:
Smerter på injektionsstedet med eller uden flebitis eller tromboflebitis.
- Lokomotiver:
Generel smerte, herunder muskel- og ledsmerter.
- Neurologisk:
Hovedpine, kramper, høretab, tinnitus, forbigående vertigo, synsforstyrrelser eller diplopi, perifere neuropatier, andre neurologiske symptomer. Undtagelsesvis tilfælde af leukoencefalopati er rapporteret oftest hos personer, der har gennemgået total bestråling af kroppen.
- Nyre:
Nedsat nyrefunktion: azotæmi, forhøjet serumkreatinin, hypokalæmi, hypomagnesæmi, hyposthenuri, distal tubulær acidose og histologisk nephrocalcinose eller endog permanent nyresvigt ved indgivelse af store totale doser.
- Allergisk:
Anafylaktiske reaktioner.
- kardiovaskulær:
Hjertestop, arytmier (ventrikulære fibrillationer), hjertesvigt, hypertension, hypotension, chok.
- Dermatologisk:
Udslæt, især makulopapulær, kløe.
- lunger:
Dyspnø, bronchospasme, ikke-kardiogent lungeødem.

Populære Indlæg