ACAMPROSAT BIOGARAN 333 mg gastro-resistent filmovertrukket tabletkasse på 180

Generisk lægemiddel fra Aotal
Terapeutisk klasse: Toksikologi
aktive ingredienser: Acamprosat
laboratorium: Biogaran

Enterisk belagt filmovertrukken tablet
Alle former

indikation

Acamprosat er indiceret i "vedligeholdelse af abstinens hos alkoholafhængige patienter". Det skal være forbundet med psykologisk pleje.

Dosering ACAMPROSAT BIOGARAN 333 mg gastro-resistent filmovertrukket tabletkasse på 180

Acamprosat er indiceret i "vedligeholdelse af abstinens hos alkoholafhængige patienter". Det skal være forbundet med psykologisk pleje.

Mod indikationer

Acamprosat er kontraindiceret:

· Hos patienter med kendt overfølsomhed over for acamprosat eller over for et eller flere af hjælpestofferne

· Ved nyreinsufficiens (kreatinin> 120 μmol / l)

· I ammende kvinder (se pkt. Graviditet og amning ).

Bivirkninger Acamprosat Biogaran

Ifølge data indsamlet under kliniske undersøgelser og spontane rapporter siden markedsføringstilladelsen kan følgende bivirkninger forekomme ved behandling med acamprosat.

Bivirkningerne blev klassificeret i henhold til nedenstående frekvens:

· Meget almindelig (≥ 1/10).

· Hyppig (≥ 1/100, <1/10).

· Ikke almindelig (≥ 1/1000, <1/100).

· Sjælden (≥ 1/10 000, <1/1 000).

· Meget sjælden (<1 / 10.000).

· Ubestemt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Gastrointestinale sygdomme

· Meget almindelig: diarré.

· Almindelig: mavesmerter, kvalme, opkastning, flatulens

Hud- og underhudssygdomme

· Almindelig: kløe, makulopapulær udslæt.

· Ubestemt: Vesicobullous udbrud.

Immunsystemet lidelser

· Meget sjælden: Overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, angioødem, anafylaktisk reaktion.

Forstyrrelser af reproduktive organer og bryst

· Hyppig: frigiditet og impotens.

Psykiske lidelser

· Almindelig: nedsat libido

· Ikke almindelig: Forøget libido

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det nationale agentur for lægemiddel- og sundhedsvæsenets produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg