ACARBOSE BIOGARAN 100 mg

Generisk lægemiddel af Glucor
Terapeutisk klasse: Metabolisme og ernæring
aktive ingredienser: Acarbose
laboratorium: Biogaran

Scored tablet
Kasse med 90
Alle former

indikation

Behandling af ikke-insulinafhængig diabetes, ud over diæt, som monoterapi som i kombination med andre antidiabetiske terapier.

Dosering ACARBOSE BIOGARAN 100 mg scorede tabletkasse med 90

Den anbefalede startdosis er 1 50 mg tablet 3 gange dagligt (brug ACARBOSE BIOGARAN 50 mg, scoret tablet).

Afhængigt af virkningen observeret på de glykæmiske parametre, kan dosen øges til 100 mg 3 gange om dagen.

I nogle sjældne tilfælde kan dosis øges op til 200 mg, 3 gange dagligt.

Acarbose tabletter skal sluges med lidt vand i begyndelsen af ​​måltiderne eller tygges med de første bid.

Mod indikationer

· Overfølsomhed overfor acarbose eller nogen af ​​bestanddelene.

· Da der ikke foreligger data hos børn, bør dette lægemiddel ikke gives til børn under 15 år.

· Fordøjelsessystemet: På grund af mulige fordøjelsesbivirkninger bør acarbose ikke ordineres i tilfælde af:

o kroniske sygdomme associerende lidelser i fordøjelsen og absorptionen,

o inflammatoriske tarmsygdomme

o tyktarmhernia

o historie af sub-okklusiv syndromer.

· Alvorlig nedsat nyrefunktion: I mangel af data hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion bør acarbose ikke anvendes til patienter med kreatininclearance <25 ml / min / 1, 73 m 2 .

· Amning

Bivirkninger Acarbose Biogaran

Gastrointestinale sygdomme:

Mave-tarm-symptomer: flatulens, meteorisme, dyspepsi, diarré, kvalme og mavesmerter.

Disse symptomer afhænger af dosering og kost. Disse virkninger reduceres normalt under behandlingen. De falder også, når den foreskrevne lavt kulhydrat kost er respekteret. Hvis symptomerne vedvarer, bør doseringen midlertidigt eller permanent nedsættes.

Lever og galdeveje:

Hepatiske reaktioner: Transient stigning i leverenzymer, gulsot (se advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brug )

Bivirkninger fra lægemiddelovervågningsrapporter (hyppighed ukendt):

· Gastrointestinale sygdomme: Ophæng, suboklusioner, cystisk pneumatose i tarmsystemet (se advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen ).

· Lever og galdeveje: potentielt alvorlig hepatitis.

· Hud- og underhudssygdomme: Hudreaktioner (udslæt, erytem, ​​eksanthema, urticaria).

Populære Indlæg