ACARBOSE EG 50 mg

Generisk lægemiddel af Glucor
Terapeutisk klasse: Metabolisme og ernæring
aktive ingredienser: Acarbose
laboratorium: EG Labo

tablet
Kasse med 90
Alle former

indikation

Behandling af ikke-insulinafhængig diabetes, ud over diæt, som monoterapi som i kombination med andre antidiabetiske terapier.

Dosering ACARBOSE EG 50 mg tabletkasse med 90

Den anbefalede startdosis er 1 tablet ved 50 mg 3 gange dagligt.

Afhængigt af den observerede virkning på glykæmiske parametre, kan dosen øges til 100 mg 3 gange dagligt (brug ACARBOSE EG 100 mg tablet).

I nogle sjældne tilfælde kan dosis øges op til 200 mg, 3 gange dagligt.

ACARBOSE EG tabletter skal sluges med lidt vand i begyndelsen af ​​måltidet eller tygges med de første bid.

Mod indikationer

· Overfølsomhed overfor acarbose eller nogen af ​​bestanddelene.

· Fordøjelsessystem: På grund af mulige fordøjelsesbivirkninger bør ACARBOSE EG ikke ordineres i tilfælde af:

o kroniske sygdomme associerende lidelser i fordøjelsen og absorptionen,

o inflammatoriske tarmsygdomme

o kolon ulcerationer

o tyktarmhernia

o Delisk intestinal obstruktion eller disposition til intestinal obstruktion.

· Alvorlig nedsat nyrefunktion: I mangel af data hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion bør acarbose ikke anvendes til patienter med kreatininclearance <25 ml / min.

· Alvorlig leverinsufficiens (fx levercirrhose).

Bivirkninger Acarbose EG

De bivirkninger, der er rapporteret i de placebokontrollerede undersøgelser, der evaluerer effekten af ​​acarbose, er vist nedenfor ved CIOMS III-frekvenskategori (acarbose N = 8595, placebo N = 7278, status pr. 10. februar 2006).

Inden for hver frekvensgruppe præsenteres bivirkninger efter faldende sværhedsgrad.

Frekvenser defineres som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), hyppig (≥ 1/100, <1/10), sjælden (≥ 1/1000, <1/100), sjældne (≥ 1/10 000), <1/1000).

Bivirkninger fra lægemiddelovervågningsrapporter (status pr. 31. december 2005), for hvilke frekvenser ikke kan estimeres, er angivet som uspecificeret frekvens.

Body-class system (MedDRA)

Meget almindelig

hyppig

ualmindeligt

sjældne

Ikke bestemt

Blod og lymfatiske sygdomme

Trombocytopeni.

Immunsystemet lidelser

Overfølsomhed overfor lægemidlet og overfølsomheden (udslæt, erytem, ​​eksanthema, urticaria).

Vaskulære lidelser

ødem

Gastrointestinale sygdomme

Flatulens.

Diarré.
Mave-tarm-og mavesmerter.

Kvalme.
Opkastning.
Dyspepsi.

Tilstopninger.
Subocclusions.
Intestinal cystisk pneumatose.

Lever og galdeveje.

Forhøjede leverenzymer

Gulsot.

Hepatitis potentielt alvorlig.

Udtrykket mest passende MedDRA bruges til at beskrive en bestemt type reaktion såvel som dets synonymer og relaterede patologier.

Derudover er der rapporteret leverskader (leverforstyrrelser, abnorm leverfunktion og leverskader), især i Japan.

Isolerede tilfælde af fulminant hepatitis med dødelig udgang er blevet rapporteret i Japan. Forbindelsen med ACARBOSE EG er uklar. (Se afsnit Advarsler og forholdsregler til brug )

Gastrointestinale bivirkninger afhænger af dosering og kost. Disse virkninger reduceres normalt under behandlingen. De falder også, når den foreskrevne lavt kulhydrat kost er respekteret. Hvis symptomerne vedvarer, bør doseringen midlertidigt eller permanent nedsættes.

Hos patienter, der blev behandlet med ACARBOSE EG ved den anbefalede daglige dosis på 150 mg til 300 mg, blev klinisk signifikante leverfunktionsabnormiteter (leverprøveværdier større end 3 gange den normale grænse) sjældent observeret. Unormale værdier kan være forbigående under behandling med ACARBOSE EG (se advarsler og forholdsregler ).

Populære Indlæg