ACARBOSE SANDOZ 100 mg

Generisk lægemiddel af Glucor
Terapeutisk klasse: Metabolisme og ernæring
aktive ingredienser: Acarbose
laboratorium: sandoz

tablet
boks med 90
Alle former

indikation

Behandling af ikke-insulinafhængig diabetes, ud over diæt, som monoterapi som i kombination med andre antidiabetiske terapier.

Dosering ACARBOSE SANDOZ 100 mg tabletkasse med 90

Behandling af ikke-insulinafhængig diabetes, ud over diæt, som monoterapi som i kombination med andre antidiabetiske terapier.

Mod indikationer

· Overfølsomhed overfor acarbose eller nogen af ​​bestanddelene.

· Fordøjelsessystem: På grund af mulige fordøjelsesbivirkninger bør ACARBOSE SANDOZ ikke ordineres i tilfælde af:

o kroniske sygdomme associerende lidelser i fordøjelsen og absorptionen,

o inflammatoriske tarmsygdomme

o ulcerationer af tyktarmen,

o tyktarmhernia

o Delisk intestinal obstruktion eller disposition til intestinal obstruktion.

· Alvorlig nedsat nyrefunktion: I mangel af data hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion bør acarbose ikke anvendes til patienter med kreatininclearance <25 ml / min.

· Alvorlig leverinsufficiens (fx levercirrhose).

Bivirkninger Acarbose Sandoz

De bivirkninger, der er rapporteret i de placebokontrollerede undersøgelser, der evaluerer effekten af ​​acarbose, er vist nedenfor ved CIOMS III-frekvenskategori (acarbose N = 8595, placebo N = 7278, status pr. 10. februar 2006).

Inden for hver frekvensgruppe præsenteres bivirkninger efter faldende sværhedsgrad.

Frekvenser er defineret som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), hyppig (≥ 1/100, <1/10), sjældne (≥ 1/1000, <1/100), sjældne (≥ 1/10) 000, <1/1000).

Bivirkninger fra lægemiddelovervågningsrapporter (status pr. 31. december 2005), for hvilke frekvenser ikke kan estimeres, er angivet som uspecificeret frekvens.

systemet
organ klasse
(MedDRA)

Meget almindelig

hyppig

ualmindeligt

sjældne

Ikke bestemt

Blod og lymfatiske sygdomme

Trombocytopeni.

Immunsystemet lidelser

Overfølsomhed overfor lægemidlet og overfølsomheden (udslæt, erytem, ​​eksanthema, urticaria).

Vaskulære lidelser

Ødem.

Gastrointestinale sygdomme

Flatulens.

Diarré.
Mave-tarm-og mavesmerter.

Kvalme.
Opkastning.
Dyspepsi.

Tilstopninger.
Subocclusions.
Intestinal cystisk pneumatose.

Lever og galdeveje

Forhøjede leverenzymer

Gulsot.

Potentielt alvorlig hepatitis

Udtrykket mest passende MedDRA bruges til at beskrive en bestemt type reaktion såvel som dets synonymer og relaterede patologier.

Derudover er der rapporteret leverskader (leverforstyrrelser, abnorm leverfunktion og leverskader), især i Japan.

Isolerede tilfælde af fulminant hepatitis med dødelig udgang er blevet rapporteret i Japan. Forbindelsen med ACARBOSE SANDOZ er ikke klart fastlagt (se afsnittet Advarsler og forholdsregler ).

Gastrointestinale bivirkninger afhænger af dosering og kost. Disse virkninger reduceres normalt under behandlingen. De falder også, når den foreskrevne lavt kulhydrat kost er respekteret. Hvis symptomerne vedvarer, bør doseringen midlertidigt eller permanent nedsættes.

Hos patienter, der blev behandlet med ACARBOSE SANDOZ ved den anbefalede daglige dosis på 150 mg til 300 mg, blev klinisk signifikante leverfunktionsabnormiteter (leverprøveværdier større end 3 gange den normale grænse) sjældent observeret. Unormale værdier kan være forbigående under behandling med ACARBOSE SANDOZ (se advarsler og forholdsregler ).

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg