ACEBUTOLOL EG 400 mg

Generisk lægemiddel fra Sectral
Terapeutisk klasse: Kardiologi og angiologi
aktive ingredienser: acebutolol
laboratorium: EG Labo

Filmovertrukket tablet
Kasse med 90
Alle former

indikation

· Hypertension

· Prophylax af stress angina angreb

· Behandling af visse rytmeforstyrrelser: supraventrikulær (takykardier, fladder og atriefibrilleringer, sammenfaldende takykardier) eller ventrikulære (ventrikulære ekstrasystoler, ventrikulære takykardier).

Dosering ACEBUTOLOL EG 400 mg Filmovertrukket tabletkasse med 90

· Hypertension:
Den sædvanlige daglige dosis acebutolol er 400 mg, som enten administreres i en enkelt dosis hver morgen eller i to doser, en om morgenen og en om aftenen (der er en dosis på 200 mg). Denne dosis kan øges i tilfælde af svær arteriel hypertension.

· Prophylax af angina angreb angreb, takyarytmier:
Den daglige dosis kan variere fra 400 til 800 mg (600 mg i gennemsnit), begyndende med den laveste dosis og tilpasning i trin af den kliniske dosis eller elektrokardiogrammet.

Mod indikationer

Denne medicin må aldrig bruges i følgende tilfælde:

· Astma og obstruktiv kronisk bronkopneumopati, i deres alvorlige former.

· Hjertesvigt, der ikke kontrolleres ved behandling

· Kardiogent shock.

· Ikke-parrede atrioventrikulære blokke i anden og tredje grad.

· Angor af Prinzmetal (i rene former og monoterapi).

· Sinus sygdom (herunder syndoatrial blok).

· Bradycardi (<45-50 slag pr. Minut).

· Fænomenet Raynaud og perifere arterielle lidelser i deres svære former.

· Ubehandlet feokromocytom.

· Hypotension.

· Overfølsomhed over for acebutolol.

· Anafylaktisk reaktionshistorie.

· Amning

· Kombination med floctafenin (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Bivirkninger Acebutolol EG

Klinisk

Den hyppigst rapporterede:

· Asteni,

· Afkøling af enderne,

· Bradycardi, alvorlig hvis nogen

· Fordøjelsessygdomme (gastralgi, kvalme, opkastning)

· Hjælpeløshed

Meget sjældnere:

· Sænkning af atrioventrikulær ledning eller intensivering af en eksisterende atrioventrikulær blok,

· Hjertesvigt

· Blodtryksfald,

· Bronchospasme,

· Hypoglykæmi,

Raynauds syndrom

· Forværring af en eksisterende intermitterende claudikation,

· Forskellige hudfænomener, herunder psoriasiform udslæt eller eksacerbation af psoriasis (se advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen ).

usædvanligt:

· Pneumonitis af immunallergisk oprindelse.

biologisk

I sjældne tilfælde har det været muligt at observere udseendet af antinucleære antistoffer, som kun undtagelsesvis ledsager kliniske manifestationer såsom lupus syndrom og cede ved afslutningen af ​​behandlingen.

Populære Indlæg