FUSIDINSYRE BGR 2%

Generisk lægemiddelfucidin
Terapeutisk klasse: Dermatologi
Aktive ingredienser: Fusidinsyre
laboratorium: Biogaran

creme
15 g rør
Alle former

indikation

Kortvarig behandling af følgende overfladiske hudinfektioner:

· Impetigo og impetigo dermatoser:

o i lokal behandling kun i lokaliserede former med lille antal læsioner

o som en yderligere lokal behandling i kombination med generel antibiotikabehandling tilpasset de mest omfattende former,

· Desinfektion af cutaneomucøse mikrobielle aflejringer, i sunde bærere af stafylokokker og efter stafylokoksygdom, herunder furunkulose.

Se afsnit 5.1 Farmakodynamiske egenskaber for vigtig information om klinisk aktivitet på forskellige typer fucidinsyre-følsomme mikroorganismer.

Der skal tages hensyn til officielle anbefalinger vedrørende passende anvendelse af antibakterielle midler.

Dosering FATTY ACID BGR 2% cream tube 15 g

Kortvarig behandling af følgende overfladiske hudinfektioner:

· Impetigo og impetigo dermatoser:

o i lokal behandling kun i lokaliserede former med lille antal læsioner

o som en yderligere lokal behandling i kombination med generel antibiotikabehandling tilpasset de mest omfattende former,

· Desinfektion af cutaneomucøse mikrobielle aflejringer, i sunde bærere af stafylokokker og efter stafylokoksygdom, herunder furunkulose.

Se afsnit 5.1 Farmakodynamiske egenskaber for vigtig information om klinisk aktivitet på forskellige typer fucidinsyre-følsomme mikroorganismer.

Der skal tages hensyn til officielle anbefalinger vedrørende passende anvendelse af antibakterielle midler.

Mod indikationer

Kendt overfølsomhed over for fusidinsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger Fusidinsyre Bgr

Bivirkninger klassificeres efter organsystemklasse og hyppighed ved anvendelse af følgende konvention: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), sjælden (≥ 1/1000) <1/100), sjældne (≥ 1/10 000 til <1/1000), meget sjældne (<1 / 10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Hud- og underhudssygdomme:

· Ikke bestemt frekvens: kontaktdermatitis, eksem.

Mulighed for udvælgelse af stammer, der er resistente over for det antibiotikum, der anvendes lokalt, hvilket er skadeligt for oral brug (senere) af det samme antibiotikum. Ikke desto mindre bliver resistente stammer in vivo igen følsomme igen efter en kort ventetid.

På grund af produktets perkutane absorption bør behandlingen ikke anvendes i mere end en uge eller anvendes på store områder, især hos spædbørn (på grund af umodne leverfunktioner), fordi Muligheden for hepatiske bivirkninger kan ikke udelukkes fuldstændigt.

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg