URSODESOXYCHOLIC ACID TEVA 250 mg

Generisk lægemiddel fra Delursan
Terapeutisk klasse: Gastro-entero-hepatologi
aktive ingredienser: Ursodeoxycholsyre
laboratorium: Teva Sante

Filmovertrukket tablet
Boks med 20
Alle former

indikation

· Primær galde cirrhose.

Primær skleroserende cholangitis.

· Kronisk cholestase af cystisk fibrose.

· Progressiv familiær intrahepatisk kolestase af type III.

· Symptomatisk kolestase.

· Biliary lithiasis af LPAC syndrom (Low Phospholipid Associated Cholelithiasis).

· Symptomatisk cholestérolic biliary lithiasis: I en ikke-sclero-atrofisk, normalvægget, symptomatisk vesikel hos patienter med kontraindikation til kirurgi.

Dosering URSODESOXYCHOLIC ACID TEVA 250 mg filmovertrukket tabletkasse med 20

Mundtlig måde

kolestase

Primær biliær cirrose: 13 til 15 mg / kg / dag.

Primær skleroserende cholangitis: 15 til 20 mg / kg / dag. Må ikke overstige dosis på 20 mg / kg / dag.

Kronisk cystisk fibrose: 20 til 30 mg / kg / dag

Genetisk kolestase: 20 til 30 mg / kg / dag

Den indledende dosis ligger i intervallet fra 13 til 15 mg / kg / dag. Det anbefales at gradvist øge dosis i trin for at opnå den optimale dosis efter 4 og 8 ugers behandling uden at overskride dosen på 20 mg / kg / dag i primær skleroserende cholangitis (se afsnit Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). særlige advarsler).

Symptomatisk kolestase: 10 til 20 mg / kg / dag i kontinuerlig behandling indtil levering. Den maksimale daglige dosis under graviditetskolestasen må ikke overstige 1000 mg / dag, opdelt i 2 doser morgen og aften, ved måltider.

Kolesterol biliary lithiasis

Den anbefalede dosering ligger i området fra 5 til 10 mg / kg / dag afhængigt af patientens vægt.

Det anbefales at tage behandlingen enten om aftenen eller to om morgenen og aftenen.

Mod indikationer

Denne medicin bør ikke anvendes i følgende tilfælde:

· Akut cholecystitis,

· Cholangitis,

· Obstruktion af galdekanalerne

· Sclero-atrofisk vesikel

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger Ursodesoxycholsyre Teva

Bivirkningerne er anført nedenfor, opført efter organklasse og hyppighed. Frekvenser defineres som meget almindelige (≥1 / 10), hyppige (≥1 / 100 til <1/10), sjældne (≥1 / 1.000 til <1/100), sjældne (1/10, 000) <1/1, 000) og meget sjældne (<1/10, 000) inklusive isolerede tilfælde. Meget hyppige og hyppige virkninger er generelt blevet beskrevet i kliniske forsøg. Sjældne og meget sjældne bivirkninger er normalt fra spontane rapporter efter markedsføring.

Gastrointestinale sygdomme

Hyppig: Pasty afføring, diarré

Meget sjælden: smerter af det rigtige hypochondrium under behandling af primær galde cirrhose

Lever og galdeveje

Meget sjældne: Beregnede gallestener, dekompensation af levercirrhose, delvis regressiv ved behandlingens afslutning, i tilfælde af indledning af behandling af avanceret galde cirrhose

Hud- og underhudssygdomme

Meget sjælden: urticaria

"Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedspersonale erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det nationale agentur for lægemiddel- og sundhedsvæsenets produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre. Websted: www.ansm.sante.fr ».

Populære Indlæg